آموزش الكترونيكي

آموزش الکترونیکی
آموزش (یادگیری) الکترونیکی (Electronic-Learning) شیوه‌ای است که با پیدایش اینترنت و گسترش این پدیدۀ فناوری ایجاد گردیده است و در حقیقت تکامل شیوۀ آموزش از راه دور می‌باشد که برطرف‌کنندۀ نیاز انسان‌های پرس‌وجوگر و خواهان یادگیری با توجه به اختیاری بودن زمان و مکان است. در یک جمله می‌توان گفت:
E-Learning آوردن یادگیری برای مردم است به جای آوردن مردم برای یادگیری.
مزایای آموزش الکترونیکی 
o عدم وابستگی به مکان؛ (آموختن موضوع دلخواه در هر نقطه از جهان)
o عدم وابستگی به زمان؛ (آموختن در هر زمان از شبانه روز)
o افزایش یادداری؛ (30 درصد آموختن بیشتر؛ به دلیل استفاده از وسایل کمک آموزشی و محیط‌هایی برای تمرین آموخته‌ها و دانسته‌ها، آموزش سریع‌تر می‌گردد و مطالب درسی در حافظه نهادینه می‌شوند.)
o کاهش زمان آموزش؛ (40 درصد زمان کمتر)
o کاهش هزینه‌ها؛ (30 درصد هزینه کمتر)
o خود تنظیمی؛ (تنظیم سرعت پیشرفت فراگیر توسط خود وی)
بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری (ره)
شورای عالی انقلاب فرهنگی با انگشت اشاره رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و با فهم صحیح و درک ضرورت زمان و اذعان به توان پاسخگوئی آثار و افکار استاد به نیاز زمانی در تاریخ 23/8/1385 طی جلسه شماره 593  «بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری (ره)» را با هدف کلی «آشنایی با اندیشه‌های متعالی، پویا و سازنده اسلام، ارتقای کیفی دانش و بینش عمومی جامعه در حوزه معارف دینی، شناخت و معرفی جامع شخصیت و تبیین تفکر استاد شهید مرتضی مطهری (ره) و مطالعات راهبردی بر اساس نظریه‌های ایشان» تأسیس نموده است.
مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازیِ بنیاد
نظر به نقش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیرگذاری بالای امکانات فضای مجازی در تحقق و توسعۀ اهداف و برنامه‌های علمی و فرهنگی و محوریت آن در موفقیت همۀ سازمان‌ها، این بنیاد نیز از اواسط سال 1391 اقدام به راه‌اندازی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی در ساختار تشکیلاتی خود نمود. با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در این مرکز، پایگاه جامع شهید مطهری در تاریخ 15 اردی‌بهشت ماه 1392 و با حضور جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس و مدیر عامل بنیاد رونمایی شد. 
یکی از بخش‌های چهارگانه این پایگاه، سامانه آموزش الکترونیکی (LMS) است که هدف کلان از راه‌اندازی آن عبارت است از تبیین، توسعه و ترویج اندیشه‌های متعالی، پویا و سازندۀ آن استاد فرزانه از طریق فضای مجازی.
ساختار سازمانی مرکز